NAM THINH GROUP TIẾP TỤC THỰC HIỆN "CHUNG TAY ĐẨY LÙI COVID-19"

Chiều ngày 22/08/2021, tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, Nam Thinh Group phối hợp cùng với Tỉnh Đoàn Long An trao tặng Trung tâm Y tế Huyện Châu Thành với tổng kinh phí nguồn lực hỗ trợ là 75 triệu đồng:

  1. 500 bộ đồ bảo hộ y tế
  2. 1000 cái khẩu trang N95
  3. 200 kính chống giọt bắnTrước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, việc bổ sung trang thiết bị y tế ngày càng trở nên cấp thiết. Đây là đợt hỗ trợ tiếp nối chương trình "Nam Thinh Group - Chung tay đẩy lùi Covid-19" của Công ty.

Một số hoạt đồng trong chương trình "Nam Thinh Group - Chung tay đẩy lùi Covid-19":

https://youtu.be/-zID4dU8OF0